Le Patio International

Fond ohrožených dětí, 27. 8. 2007 – Praha

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.

Společnost LE PATIO INTERNATIONAL s.r.o. je velmi ráda, že mohla přispět na nový automobil, který vozí děti i jejich vychovatele na spoustu akcí, ale zároveň i k lékařům, což je pro ně opravdu velmi důležité.

více informací